1

Vyplňte váš nový životopis

Nevyplnené polia sa na životopise nezobrazia
Životopis online, vzor štrukturovaný na stiahnutie zdarma. Ako napísať životopis? Máme pre Vás jednoduché riešenie. Čo vlastne životopis je a ako má vyzerať? ...Viac
Životopis online, vzor štrukturovaný na stiahnutie zdarma. Ako napísať životopis? Máme pre Vás jednoduché riešenie. Čo vlastne životopis je a ako má vyzerať? Nie je to len šablóna, je to dokument, ktorý obsahuje informácie o životnom a pracovnom zázemí jednotlivca. Je to súhrnný dokument, ktorý slúži ako základný nástroj pre získanie zamestnania, štipendia, alebo akýchkoľvek iných príležitostí, kde je potrebné prezentovať svoje schopnosti, skúsenosti a dosiahnutia. V súčasnej dobe existuje mnoho rôznych formátov a šablón, ale základná štruktúra by mala zahŕňať osobné údaje, profil, skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a prípadne referencie.

Životopis, hotový vzor

Máme pre Vás pripravené vzory životopisov. Životopis zvyčajne obsahuje základné informácie o uchádzačovi o prácu, ako sú jeho meno, kontaktné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, odborné zručnosti a záujmy. Môže tiež zahrňovať ďalšie informácie, ako sú jazykové znalosti, publikácie, projekty, ocenenia a referencie.

Cieľom životopisu je prezentovať uchádzača ako vhodného kandidáta na pozíciu do zamestnania, pre ktorú sa uchádza. Preto by mal byť životopis jasne štruktúrovaný, prehľadný a zameraný na požiadavky danej pozície. Existujú rôzne typy životopisov, napríklad chronologický, funkčný, kombinovaný alebo cieľovo orientovaný. Životopis je dôležitou súčasťou procesu hľadania práce a môže byť rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní o prijatí uchádzača na pracovnú pozíciu.

Ako má vyzerať vzor životopisu?

Dôležité je tiež dbať na prehľadnosť a jednoduchosť, pretože väčšina zamestnávateľov dostáva mnoho životopisov a často si vyberajú len tie, ktoré sú zrozumiteľné a ľahko prehľadné. Môžete tiež zvážiť pridanie referencií alebo odporúčaní od bývalých nadriadených, kolegov alebo klientov, ktorí vás poznajú a môžu potvrdiť vaše schopnosti a kvality. Pri tvorbe životopisu je dôležité dbať na správnu gramatiku a pravopis a zahrnúť len relevantné a spoľahlivé informácie. Napríklad, časť o vzdelaní by mala zahrňovať informácie o dosiahnutých stupňoch a diplomoch, časť o skúsenostiach by mala popisovať predchádzajúce pracovné pozície a ich zodpovednosti a časť o zručnostiach by mala uvádzať všetky relevantné zručnosti a schopnosti, ktoré má osoba. Životopis, tiež nazývaný Curriculum Vitae (CV).Menej
+ Pridať fotografiu
Upload súboru

Vaše vzdelanie

Pracovné skúsenosti

Schopnosti a znalosti

Jazykové znalosti

Vodičský preukaz

Záujmy a záľuby

Záujmy a záľuby

Ako napísať životopis? Ušetrite si čas a vytvorte si moderný životopis online kdekoľvek ste a máte ho k dispozícii okamžite na stiahnutie. Na výber máte moderný vzor životopisu, ktorý môže byť váš už za pár eur. Prezentujte sa na pracovnom pohovore profesionálne a zaujmite hneď na prvý pohľad, stačí vyplniť formulár, vybrať vzor životopisu, zaslať SMS na t.č. 8866 a nový moderný životopis je Váš. Formulár životopisu na stiahnutie online.

2

Vyberte si vzor životopisu

0,00 €
5,40 €
5,40 €
6,40 €

Ako napísať životopis? Ušetrite si čas a vytvorte si moderný životopis online kdekoľvek ste a máte ho k dispozícii okamžite na stiahnutie. Na výber máte moderný vzor životopisu, ktorý môže byť váš už za pár eur. Prezentujte sa na pracovnom pohovore profesionálne a zaujmite hneď na prvý pohľad, stačí vyplniť formulár, vybrať vzor životopisu, zaslať SMS na t.č. 8866 a nový moderný životopis je Váš. Formulár životopisu na stiahnutie online.

Späť

Stiahnite si váš nový životopis

Posledný krok k vášmu novému životopisu

Cena životopisu

0,00 €
Pri tejto šablóne životopisu je zahrnutý servisný poplatok 4.60€, čítajte Viac info >>
Pošlite sms na t.č. 8866
Text sms: ONCV
Zadajte SMS kód
Späť

Podmienky, súkromie, cenník a reklamácie

Podmienky používania webstránky ceevee.sk

Prevádzkovateľ webstránky je Netmedia s.r.o., Š. Petruša 184/14, 96501 Žiar nad Hronom, IČO:51854864, DIČ:2120804884, IČ DPH:SK2120804884. Prečítajte si pozorne tieto podmienky pred tým, než budete používať webstránku ceevee.sk. Využívaním akýchkoľvek sľužieb na webstránke ceevee.sk súhlasite s týmito podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ďalších, ktorí pristupujú k službe alebo ju využívajú, ste zodpovedný za všetok vytvorený obsah, ktorý vytvárate pomocou webstránky www.ceevee.sk. Na webstránke ceevee.sk sú umiestňované reklamy. Tieto reklamné plochy sú prenajímané spoločnosti Google, ktorá zabezpečuje obsah reklamných plôch, t.z., za obsah v týchto reklamných plochách spoločnosť Netmedia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade zistenia nežiadúcej, zavádzajúcej reklamy, ohlasujeme túto skutočnosť spoločnosti Google, pre ich okamžité odstránenie z priestorov tejto webstránky ceevee.sk

Cenník poplatky a platby

Prevádzkovateľ www.ceevee.sk si vyhradzuje právo vyžadovať poplatky za využívanie služieb spojených s webstránkou www.ceevee.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť poplatky a ceny za služby, tieto zmeny budú riadne viditeľné pri využívaní služieb www.ceevee.sk. Platby za služby sú prevádzkované pomocou SMS správy, táto služba je prevádzkovaná dodávateľom SMS platieb. Cenník služieb a poplatky za generovanie online životopisov sú:

Životopis č.1 = 0,00 € + servisný poplatok 4,60 €
Životopis č.2 = 5,40 €
Životopis č.3 = 5,40 €
Životopis č.4 = 6,40 €

V prípade životopisu s cenou 0,00€ je uvedený jednorázový servisný poplatok v celkovej výške 4,60€. Servisný poplatok slúži ako zákaznícka podpora v prípade, že spravíte v životopise chybu, nesprávne vyplníte údaje, nahráte zlú fotografiu, v prípade výpadku severu počas sťahovania, či iných problémov. Náš tím tieto problémy rieši v čo najkratšom možnom termíne, stačí nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý nájdete na stránke "Kontakt" a my Vás následne budeme spätne kontaktovať v najkratšom možnom čase s riešením vášho problému. Ceny životopisov vyššie uvedené, sú platné od 01.04.2019 a prevádzkovateľ www.ceevee.sk si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť. Odoslaním SMS správy na číslo 8866 súhlasíte s cenami a poplatkami za služby na www.ceevee.sk

Súkromie a ochrana osobných údajov

Všetky informácie sú prenášané technológiou SSL (Secure Socket Layer). Kupujúci berie na vedomie, že je povinn ý svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Informácie, ktoré prevádzkovateľ www.ceevee.sk zhromažďuje sú len Váš vygenerovaný životopis a to kvôli prípadnej reklamácii. Vaše informácie nikdy nie sú a nebudú poskytované tretím stranám. Vaše informácie poskytnuté pri používaní služieb na ceevee.sk sú uložené po dobu 30 dní a to najmä z dôvodu reklamácií a možných úprav, následne sa automaticky zmažú. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Späť

Kontaktný formulár

Nestiahlo Vám životopis, prípadne máte otázky? Kontaktujte nás

Pred vyplnením a odoslaním formuláru, prosím skontrolujte svoj mail, v prípade že ste životopis vytvorili, bol vám pravdepodobne zaslaný na mail ktorý ste použili pri vyplňovaní životopisu.

Prevádzkovateľ

Network24SK s.r.o.
J.Kozáčeka 829/2
96001 Zvolen
IČO: 55961347
DIČ: 2122143331

Kontakt

info@ceevee.sk

Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ

Network24SK s.r.o.
J.Kozáčeka 829/2
960 01 Zvolen
IČO: 55961347
DIČ: 2122143331

Kontakt

info@ceevee.sk

Späť

GDPR

Vážení, dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Network24SK s. r. o., J.Kozáčeka 829/2, Zvolen 960 01, IČO:55 961 347, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica(ďalej len "Spoločnosť"), ako Prevádzkovateľom, a to v súlade s čl. 13 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ").

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad uvedený rozsah a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v tomto texte, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
  1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
  5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
  6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
  8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
  10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
  14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   2. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   3. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   4. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
  15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
  16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: Network24SK s. r. o., so sídlom J.Kozáčeka 829/2 , Zvolen 960 01, IČO:55 961 347, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48152/S; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ceevee.sk
  2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Spoločnosť s ohľadom na článok 37 GDPR neurčila zodpovednú osobu.
  3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
  4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
  5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
  6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
  7. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.